Cyklicznie spotykamy się z przedstawicielami działów rozwoju, aby omawiać ważne tematy z punktu widzenia organizacji. Najbliższe spotkanie poświęcone będzie tematowi budowania feedbacku w organizacji.

Coraz częściej mówi się o wykorzystaniu narzędzia jakim jest feedback w efektywnym zarządzaniu zespołami.

Informacja zwrotna wpływa na atmosferę współpracy, zaufania, szacunku i otwartej komunikacji w miejscu pracy. Dzięki feedbackowi możemy wzmacniać pożądane zachowania i postawy oraz korygować zachowania niepożądane.

 

 

Podczas spotkania przyjrzymy się poniższym kwestiom:

  1. Paleta kompetencji zarządczych – co rozwija nowoczesny specjalista/manager?
  2. Przegląd narzędzi rozwijania kompetencji – jak wybrać najlepsze dla siebie?
  3. Czym jest a czym nie jest informacja zwrotna?
  4. Co robić by zwiększyć gotowość do przyjmowania informacji zwrotnych?
  5. Jak bezpiecznie zdobywać i przekazywać informacje zwrotne w zespole?

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: info@sirb.pl