Kluczowe korzyści

Znajomość zasad zatrudniania i zwalniania pracowników, jak również prawidłowe sporządzanie dokumentów z zakresu zatrudnienia to wiedza, którą powinna posiadać każda osoba zainteresowana zatrudnianiem pracowników. Pozwala to uchronić pracodawcę przed roszczeniami pracowników, w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem zakończeniem stosunku pracy, które w przypadku pozytywnego dla pracownika zakończenia sporu sądowego mogą wiązać się z obowiązkiem zapłaty odszkodowania lub przywrócenia pracownika do pracy.

Program szkolenia

Stosunek pracy:

 • Kiedy zawarcie umowy o pracę jest konieczne?
 • Jakie są rodzaje umów o pracę?

 

Zatrudnianie pracowników:

 • Jakie elementy powinna zawierać prawidłowo sporządzona umowa o pracę?
 • Co to jest pisemna informacja o warunkach zatrudnienia?
 • Jakich dokumentów można żądać od osobę ubiegającą się o zatrudnienie?
 • Jakich dokumentów można żądać od pracownika?

 

Zwalnianie pracowników:

 • Kiedy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę?
 • Kiedy można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?
 • Jak prawidłowo sporządzić dokument wypowiedzenia?
 • Dlaczego przyczyna uzasadniająca jest tak istotna?
 • Jak obliczać terminy wypowiedzenia?
 • Roszczenia pracowników – o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy;

 

Umowy cywilnoprawne:

 • Czym różni się umowa o pracę od umowy o dzieło i zlecenie?
 • Kiedy można zawrzeć umowę zlecenie zamiast umowy o pracę?
 • Jakie najważniejsze elementy powinna zawierać umowa o dzieło i zlecenie?
 • W jakich okolicznościach i w jaki sposób można rozwiązać umowę o dzieło i zlecenie?

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się jakie są rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz jak prawidłowo sporządzić umowę o pracę, umowę zlecenie i o dzieło.
 • Uzyskasz wiedzę jakich dokumentów i informacji można żądać od zatrudnianego pracownika
 • Nauczysz się jak prawidłowo sporządzić wypowiedzenie
 • Uzyskasz informacje kiedy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia