Kluczowe korzyści

Rozwój umiejętności postępowania w trudnym okresie zmian poprzez korygowanie własnych postaw i podejścia do pracowników. Ponadto uczestnicy nauczą się budowania komunikacji i zaangażowania w procesie zmian oraz przezwyciężania oporu.

Program szkolenia

Przygotowanie do procesu zmian:

  • Umowa formalna a umowa osobista
  • Spotykane reakcje na zmiany
  • Akceptacja wobec zmiany – kreowanie i wzmacnianie

Postawy wobec zmian:

  • Motywacja w procesie zmian „do” i „od”
  • Typy postaw i sposoby radzenia sobie z nimi
  • Osobisty bilans zysków i strat – Bena Franklina

Komunikacja w procesie zmian:

  • Dwukierunkowy styl komunikacji
  • Kaskadowy proces komunikowania
  • Informacje zwrotne

Delegowanie:

  • Model HB wobec zmian
  • Elastyczność i rodzaje delegowania
  • Delegowanie w ujęciu ornitologicznym

Zaangażowanie w procesie zmian:

  • Wizjonerskie przywództwo
  • Reguła konsekwencji
  • Mapa zaangażowania

Opór wobec zmian:

  • Przewidywanie co może wywołać opór
  • Przezwyciężanie oporu wobec zmian
  • Czynniki oporu

Podczas szkolenia...

  • Dowiesz się, jak reagują pracownicy na zmiany
  • Uzyskasz informacje, jak kreować pozytywne zmiany w zakresie umów osobistych
  • Przećwiczysz sposoby modyfikacji własnej postawy wobec zmian
  • Nauczysz się sposobów motywowania pracowników w czasie zmian
  • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie  umiejętnej komunikacji w okresie zmiany
  • Nauczysz się przezwyciężać opór wobec zmian

Rozwijane kompetencje

Komunikatywność, otwartość na innych, motywacja, delegowanie, odwaga kierownicza, przywództwo, zarządzanie zmianą, otwartość na zmiany.