Kluczowe korzyści

Rozwój umiejętności postępowania w trudnym okresie zmian poprzez korygowanie własnych postaw i podejścia do pracowników. Ponadto uczestnicy nauczą się budowania komunikacji i zaangażowania w procesie zmian oraz przezwyciężania oporu.

Program szkolenia

Przygotowanie do procesu zmian:

 • Umowa formalna a umowa osobista
 • Spotykane reakcje na zmiany
 • Akceptacja wobec zmiany – kreowanie i wzmacnianie

Postawy wobec zmian:

 • Motywacja w procesie zmian „do” i „od”
 • Typy postaw i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Osobisty bilans zysków i strat – Bena Franklina

Komunikacja w procesie zmian:

 • Dwukierunkowy styl komunikacji
 • Kaskadowy proces komunikowania
 • Informacje zwrotne

Delegowanie:

 • Model HB wobec zmian
 • Elastyczność i rodzaje delegowania
 • Delegowanie w ujęciu ornitologicznym

Zaangażowanie w procesie zmian:

 • Wizjonerskie przywództwo
 • Reguła konsekwencji
 • Mapa zaangażowania

Opór wobec zmian:

 • Przewidywanie co może wywołać opór
 • Przezwyciężanie oporu wobec zmian
 • Czynniki oporu

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się, jak reagują pracownicy na zmiany
 • Uzyskasz informacje, jak kreować pozytywne zmiany w zakresie umów osobistych
 • Przećwiczysz sposoby modyfikacji własnej postawy wobec zmian
 • Nauczysz się sposobów motywowania pracowników w czasie zmian
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie  umiejętnej komunikacji w okresie zmiany
 • Nauczysz się przezwyciężać opór wobec zmian

Rozwijane kompetencje

Komunikatywność, otwartość na innych, motywacja, delegowanie, odwaga kierownicza, przywództwo, zarządzanie zmianą, otwartość na zmiany.