Kluczowe korzyści

Podczas zajęć uczestnicy nauczą się, jak w praktyce dostrzegać ukryte zasoby swoich pracowników, co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz lepszą komunikację z nimi, a także jak motywować i delegować zadania wybitnym jednostkom.

Program szkolenia

Pojęcie talentu w organizacji:

 • Definiowanie talentu
 • Rodzaje talentów
 • Identyfikacja talentu w organizacji

Rekrutacja talentów:

 • Budowa modelu stanowiska
 • Wartości firmy i jej kultura organizacyjna – podpora i zachęta dla nowego talentu
 • Badanie kompetencji zawodowych kandydatów na talent w firmie

Realizowanie strategii budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy:

 • Diagnoza potrzeb potencjalnych kandydatów na talent
 • Propagowanie wartości i kultury organizacyjnej w środowisku potencjalnych talentów
 • Planowanie ścieżek kariery

Wykorzystanie talentów:

 • Badanie i ocena potencjału, talentów, umiejętności i wartości zatrudnionych już pracowników
 • Wyłanianie naturalnych talentów
 • Wspieranie talentów w rozwoju

Zarządzanie talentami:

 • Delegowanie zadań – stawianie celów zgodnych z potencjałem
 • Motywacja dopasowana do indywidualnej charakterystyki członka zespołu
 • Dostosowana kontrola realizacji celów i informacja zwrotna

Systemy zarządzania talentami:

 • Badania oczekiwań i satysfakcji
 • Systemy ocen
 • Systemy motywacyjne

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się jak definiować i rozumieć pojęcie talentu w organizacji oraz jak zarządzać talentami
 • Nauczysz się jak rozpoznawać talenty posiadane przez pracowników oraz jak pozyskiwać nowe talenty
 • Zdobędziesz wiedzę jak powiązać talenty pracowników z wykonywaną przez nich pracą
 • Nauczysz się jak pobudzać potencjał posiadany przez pracowników

Rozwijane kompetencje

Motywowanie pracowników, komunikatywność, delegowanie zadań, dbałość o podwładnych, budowanie relacji.