Kluczowe korzyści

Uczestnicy szkolenia rozwiną umiejętności efektywnego radzenia sobie ze stresem poprzez poznanie źródeł oraz mechanizmów kumulacji stresu, jak i technik skutecznego radzenia sobie z takim rodzajem emocji. Nauczą się również szukać dróg twórczego wykorzystania optymalnego poziomu stresu i jak przeciwdziałać sytuacjom stresowym.

Program szkolenia

Czym jest stres:

 • Natura stresu
 • Źródła stresu
 • Mechanizmy kumulacji stresu

Jak działa na nas stres:

 • Psychologiczna definicja stresu
 • Ustalanie indywidualnego poziomu stresu
 • Trzy typy reakcji na stres

Rozpoznanie własnych umiejętności radzenia sobie ze stresem:

 • Diagnoza własnej odporności na stres
 • Diagnoza własnego stylu reagowania na stres
 • Dostosowywanie stylu reagowania na stresor do sytuacji

Twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu i techniki radzenia sobie z silnym stresem:

 • Procedury antystresowe
 • Rozwijanie w sobie odporności na stres
 • Dostosowanie strategii eliminacji do typu stresora

Co robić aby się mniej stresować:

 • Rozwiązywanie problemów w sposób obiektywny
 • Osiąganie postawionych celów
 • Relaksacja i medytacja

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się, jak rozumieć naturę stresu i jego źródła
 • Nauczysz się rozpoznawać swoje style reagowania oraz poziom odporności na stres
 • Przećwiczysz stosowanie różnych technik relaksacyjnych
 • Nauczysz się reagować na sytuacje zawodowe poprzez eliminację stresorów
 • Rozwiniesz wykorzystywanie procedury antystresowej
 • Poznasz metody działania tak, aby się mniej stresować

Rozwijane kompetencje

Radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, budowanie pozytywnego nastawienia.