Program szkolenia

  • Wprowadzenie do problematyki zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w podmiotach leczniczych;
  • Bezpieczeństwo pacjenta w trakcie hospitalizacji;
  • Identyfikacja zdarzeń niepożądanych mogących wystąpić w procesie leczenia;
  • Źródłowa analiza zdarzeń niepożądanych;
  • Zarządzanie informacją na temat zdarzeń niepożądanych;
  • Próba odpowiedzi na pytanie – Czy każde zdarzenie niepożądane jest błędem medycznym?
  • Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych w podmiocie leczniczym;
  • Wdrażanie działań doskonalących i korygujących mających na celu zapobieganiu występowania zdarzeń niepożądanych;
  • Oczekiwane rezultaty związane z systemowym zarządzaniem ryzykiem zdarzeń niepożądanych w podmiocie leczniczym.

Podczas szkolenia...

Szkolenie obejmie elementy przygotowujące do zbudowania spójnej kultury organizacyjnej podmiotu leczniczego opartej na bezpieczeństwie pacjentów w trakcie hospitalizacji i wysokiej jakości udzielanych świadczeń medycznych. W trakcie części warsztatowej uczestnicy przećwiczą podstawowe techniki związane z budowaniem modelu zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych. Szkolenie będzie prowadzone metodami warsztatowymi w oparciu o znajdowanie rozwiązań dostosowanych do sytuacji zawodowych zgłaszanych przez uczestników. Wykłady będą stanowiły nie więcej niż 25% objętości szkolenia.

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu wyposażenie przede wszystkim personelu medycznego, jak i osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, w wiedzę i praktyczne narzędzia w radzeniu sobie z problematyką zdarzeń niepożądanych.

Grupa docelowa – uczestnicy: personel medyczny, osoby zajmujące się zarządzaniem ryzykiem, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, kadra średniego i wyższego szczebla.