Kluczowe korzyści

To szkolenie z fundamentów wiedzy projektowej. Systematyzuje podstawowe metody, narzędzia i nomenklaturę. Wprowadza kluczowe najlepsze praktyki oraz buduje całościowe zrozumienie zagadnień projektowych.

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Poznajmy się!
 • Kiedy projekt nie jest projektem?
 • Sukcesy i porażki projektowe – skąd się biorą? Jakie są statystyki?
 • Najważniejsze role w projekcie – kim jest kierownik projektu?


Cykl życia projektu i kluczowe obszary projektu

 • Inicjowanie
 • Planowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie
 • Nie tylko fazy projektu – Elementy kontekstowe oraz biznesowe


Rozpoczęcie projektu

 • Sponsor i/lub Komitet Sterujący – jak razem dobrze żyć od początku?
 • Uzasadnienie biznesowe jako motor napędowy projektu
 • Stworzenie rzetelnej Karty Projektu – nie tak proste jak się wydaje
 • Pozyskanie, zrozumienie i spisanie wymagań projektowych – największa bolączka w wielu projektach
 • Jak upewnić się, że o niczym nie zapomnimy w zakresie projektu? – Struktura Podziału Prac (WBS)


Zespół i otoczenie projektu

 • Pozyskanie zespołu – ludzie jako kluczowy czynnik sukcesu
 • Sposoby na motywowanie
 • Kontekst przedsięwzięcia – prawo, ekologia, rynek
 • Projekt w organizacji – skuteczne rozwiązania problemów z organizacją macierzową
 • Interesariusze/stakeholders – kto jest z nami, a kto będzie przeszkadzał – identyfikacja , analiza i zaplanowanie działań


Planowanie

 • Kto co robi – przydział odpowiedzialności
 • Przygotowanie planów bazowych:
  • Zakres (specyfikacja, wyłączenia, wersjonowanie)
  • Koszty (estymacja i rezerwy, realistyczny budżet)
  • Harmonogram(szacowanie czasu, kolejność zadań i powiązania, wykres belkowy, łańcuch krytyczny)
 • Jakość  – współczesne podejście do satysfakcji klienta
 • Realizacja projektu w warunkach ograniczonych zasobów
 • Jak odnaleźć się w procesach zakupowych?
 • Przewidując nieprzewidziane – zarządzanie ryzykiem w pigułce (szanse i zagrożenia, identyfikacja, wybór najważniejszych zagadnień, zaplanowanie reakcji, plany zapasowe)
 • Dwa słowa o umowach


Zmiany projektowe

 • Jak przeciwdziałać niekontrolowanemu rozrostowi zakresu?
 • Sprawny system zarządzania zmianami
 • Zmiany, a kontrakty


Realizacja i kontrola projektu

 • Jak zacząć, żeby szybko ruszyć z pracami
 • Budowanie zaufania
 • Sprawne zarządzanie dzień po dniu
 • Efektywność spotkań – sekret wydajnych kierowników projektów
 • Kontrola bieżąca – odchylenia zawsze będą, ale kiedy bić na alarm?
 • Raportowanie, które pomaga, a nie przeszkadza


Zakończenie projektu

 • Gdy zbliża się finał – rola kierownika projektu na końcu
 • Sprawne przekazanie produktu projektu
 • Podsumowanie przedsięwzięcia – zdobyte doświadczenia
 • Zaplanowanie tego co będzie „po” czyli weryfikacja założeń biznesowych


Na koniec

 • Test końcowy
 • Wytyczenie indywidualnych obszarów do dalszej pracy
 • Sesja informacji zwrotnej

Podczas szkolenia...

 • Otrzymasz podstawową wiedzę niezbędną do poprowadzenia projektu z sukcesem
 • Przećwiczysz najważniejsze narzędzia wykorzystywane na co dzień przez kierowników projektów i zespoły projektowe
 • Ujednolicisz terminologię/język projektowy
 • Zbudujesz całościowe rozumienie roli twardych i miękkich narzędzi w czasie prowadzenia  projektu
 • Zrealizujesz pierwszy krok na drodze do zdanego egzaminu IPMA