Kluczowe korzyści

Uczestnicy szkolenia nauczą się planowania działań zmierzających do wdrożenia Systemu Kompetencji Zawodowych w organizacji. Będą potrafili wprowadzać w swojej organizacji lub zespole elementy systemu zarządzania kompetencjami. Dzięki szkoleniu zrozumieją, jak usprawnić wybrane obszary Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Poznają zasady konstruowania podstawowych narzędzi służących do opisu i diagnozy kompetencji.

Program szkolenia

Opis etapów prac niezbędnych do wdrożenia polityki zarządzania kompetencjami:

 • Powołanie zespołu ds. profili kompetencji
 • Audyt organizacyjny
 • Warsztat Strategiczny – rodziny kompetencji, kompetencje krytyczne i strategiczne, harmonogram

Podjęcie decyzji strategicznych w zakresach:

 • Grup kompetencji na poziomie firmy, wydziału, działu i stanowisk oraz pracowników
 • Miar kompetencji na powyższych poziomach
 • Określenie zakresu rozwoju kompetencji

Planowanie wprowadzenia systemu kompetencji zawodowych:

 • Określenie planów krótko i długoterminowych
 • Określenie wstępnej listy wskaźników skuteczności realizacji polityki
 • Zaplanowanie sposobu zarządzania kompetencjami

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji opisowej:

 • Definicje kompetencji na wszystkich poziomach organizacji
 • Profile kompetencji na wszystkich poziomach organizacji
 • Miary kompetencji

Projekty niezbędne do adaptacji systemu kompetencji:

 • Projekt zbierania i przetwarzania informacji o poziomie skuteczności działań
 • Plany i harmonogramy realizacyjne polityki zarządzania kompetencjami
 • Określenie terminów i osób odpowiedzialnych

Wdrożenie Systemu Kompetencji Zawodowych:

 • Prace projektowe
 • Szkolenia osób objętych projektem i akcja komunikacyjna
 • Przeprowadzenia wdrożenia wraz monitoringiem i bieżącymi zmianami

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się jak tworzyć katalogi kompetencji podstawowych i specjalistycznych?
 • Zdobędziesz wiedzę jak budować kompetencyjne opisy stanowisk pracy?
 • Pozyskasz informacje jak wygląda metodologia i zasady realizacji audytu kompetencyjnego?
 • Nauczysz się jak budować plan rozwoju kompetencji
  oraz jak wdrażać wprowadzanie systemu kompetencji zawodowych
 • Dowiesz się jak kontrolować i weryfikować realizację wdrażania systemu kompetencji zawodowych?

Rozwijane kompetencje

Planowanie, otwartość na zmiany, elastyczność, budowanie efektywnej organizacji, rozwój pracowników, myślenie strategiczne.