Kluczowe korzyści

Uczestnicy zdobędą umiejętności autodiagnozy własnych preferencji zawodowych. Nauczą się, jak wzbudzać własną motywację wewnętrzną. Nauczą się, jak rozwijać niezbędne kompetencje służące do osiągania zaplanowanych celów zawodowych. Poznają sposoby planowania własnej kariery zawodowej, jak i kariery zawodowej współpracowników i podwładnych.

Program szkolenia

Autodiagnoza funkcjonowania zawodowego:

 • Analiza osobistych preferencji zawodowych
 • Zmienne motywacyjne, osobowościowe i kompetencyjne a rozwój kariery
 • Analiza zasobów osobistych (mocnych i słabych stron)

Wiedza na temat kariery i metod jej rozwoju:

 • Podejścia teoretyczne związane z rozumieniem kariery zawodowej
 • Metody ułatwiające podnoszenie swoich kompetencji w zaplanowany sposób
 • Planowanie rozwoju kompetencji

Pobudzanie motywacji wewnętrznej:

 • Teorie motywacji i ich wpływ na pobudzanie motywacji wewnętrznej
 • Sposoby wzbudzania motywacji wewnętrznej
 • Czynniki hamujące rozwój

Diagnoza luki rozwojowej:

 • Kompetencje firmowe a osobiste
 • Diagnoza testami kompetencyjnymi
 • Development Center

Planowanie Indywidualnej Ścieżki Kariery:

 • „Moja ścieżka kariery” – średnio czy długookresowa, etapy, punkty kontrolne
 • Zasoby potrzebne do realizacji ścieżki
 • Narzędzia służące do określania kierunku kariery

Podczas szkolenia...

 • Nauczysz się identyfikować osobiste mocne i słabe strony
 • Poznasz metody planowania własnego rozwoju osobistego i zawodowego
 • Dowiesz się, jak budować doświadczenia rozwijające kompetencje zawodowe
 • Poznasz sposoby godzenia rozwoju zawodowego i życia osobistego
 • Nauczysz się zarządzać sobą i własną karierą zawodową
 • Dowiesz się, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

Rozwijane kompetencje

Motywowanie, planowanie ścieżki kariery, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się oraz samodzielność.