Kluczowe korzyści

Na co dzień w życiu zawodowym i prywatnym mamy często do czynienia z potrzebą przekonania innych do naszych racji. Przekonujemy nasze dzieci, partnerów. W pracy zaś staramy się wpłynąć na pracowników, szefów czy kontrahentów. Podczas szkolenia uczestnicy poznają etyczne i skuteczne metody wywierania wpływu, przekonywania do własnych racji, perswazji. Szkolenie koncentruje się na naturalnych technikach komunikacyjnych, dzięki którym zwiększy się nasza  skuteczność w komunikacji z innymi. Uczestnicy poznają zasady logicznego argumentowania oraz wykorzystywania poza werbalnych metod wywierania wpływu. Będą też potrafili stosować różne metody w zależności od sytuacji i charakterystyki osób z jakimi się spotykają.

Program szkolenia

Komunikacja a wywieranie wpływu i perswazja:

 • Komunikacja jako proces wzajemnego wpływania na siebie
 • Techniki wpływu zwykle spotykane stosowane w komunikacji:
  • Ingracjacja
  • Teoria hojności społecznej
  • Konformizm

Przekonywanie w komunikacji i jego zasady:

 • Jasne, precyzyjne, wystarczająco częste i konsekwentne mówienie ( przedstawianie swojego punktu widzenia)
 • Używanie ciekawej narracji
 • Stosowanie języka korzyści
 • Przedstawianie przykładów, anegdot
 • Argumentacja racjonalna i emocjonalna
 • Perswazyjna konstrukcja wypowiedzi
 • Reguła pierwszeństwa i świeżości
 • Osobowa forma mówienia
 • Bezpośrednie zwracanie się do odbiorców
 • Rodzaje argumentów
 • Błędy argumentacji
 • Słowa klucze wywołujące określone reakcje
 • Zwroty jakich warto unikać
 • Zadawanie pytań

Komunikacja niewerbalna w perswazji:

 • Spójność
 • Zarządzanie emocjami
 • Jak jestem odbierany/a przez innych
 • Budowanie własnego wizerunku w wywieraniu wpływu

Partner, rozmówca, przeciwnik:

 • Błędy autoprezentacyjne, gesty jakich warto unikać, niebezpieczne zwroty
 • Sygnały niewerbalne i werbalne pomagające dobrać najlepsze argumenty

Naturalny wpływ na innych:

 • Docieranie do sedna –  sztuka zadawania pytań ( pytania otwarte, zamknięte, sugerujące, schemat prowadzenia rozmowy)
 • Aktywne słuchanie ze zrozumieniem, parafrazowanie
 • Dostrajanie się do rozmówcy
 • Prowadzenie rozmowy

Manipulacja i obrona przed nią:

 • Socjotechniki
 • Manipulacja, dysonans poznawczy, przekaz podprogowy
 • Błędy logiczne
 • Erystyka w sztuce prowadzenia sporów

Podczas szkolenia...

 • Nauczysz się precyzyjnie, przejrzyście i skutecznie przedstawiać własny punkt widzenia
 • Rozwiniesz kompetencje w zakresie budowania zaufania z partnerami, współpracownikami, klientami
 • Przećwiczysz stosowanie różnych technik i metody wywierana wpływu, argumentowania w zależności od odbiorcy i sytuacji
 • Udoskonalisz obronę przed manipulacją i presją,
 • Nauczysz się budować własny autorytet
 • Udoskonalisz posługiwanie się mową ciała
 • Przećwiczysz stosowanie argumentów racjonalnych i emocjonalnych

Rozwijane kompetencje

Komunikatywność, wywierania wpływu, autoprezentacja, negocjowanie, budowanie relacji z innymi, obrona przed manipulacją.