Kluczowe korzyści

Właściwe wystawianie recept refundowanych pozwala uniknąć dotkliwych konsekwencji finansowych ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to szczególnie ważne w kontekście coraz częstszych zmian ustawodawczych w zakresie refundacji leków.

Program szkolenia

  1. Źródła upoważnienia do wystawiania recept refundowanych
  2. Treść recepty
  3. Najczęstsze błędy związane z wystawianiem recept
  4. Kontrola prawidłowości ordynacji lekarskich
  5. Odpowiedzialność za nieprawidłowo wystawione recepty