Kluczowe korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli przygotować się do rozmowy windykacyjnej, umiejętnie kontrolować emocje w rozmowie windykacyjnej, skutecznie posługiwać się elementami języka perswazji, unikać błędów popełnianych w rozmowach windykacyjnych.

Podczas szkolenia...

  • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie przygotowania do rozmowy z dłużnikiem
  • Dowiesz się, jak wyważyć racje i emocje w rozmowie windykacyjnej
  • Przećwiczysz zadawanie pytań w rozmowie windykacyjnej
  • Dowiesz się, jak unikać błędów w rozmowach windykacyjnych
  • Poznasz sposoby wykorzystywania technik wywierania wpływu podczas windykacji
  • Uzyskasz informacje, jak umiejętnie wykorzystywać sankcje, jako argument windykacyjny

Rozwijane kompetencje

Wyznaczanie celów, samodzielność, elastyczność myślenia, komunikatywność, wywieranie wpływu, przekonywanie.