Kluczowe korzyści

Strony umów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych mają znaczną swobodę w zakresie wyboru rodzaju umowy oraz ich poszczególnych postanowień. Dzięki szkoleniu poznasz plusy i minusy poszczególnych umów oraz sposoby właściwego zabezpieczania interesów jej stron.

Program szkolenia

  1. Umowa o pracę
  2. Umowa o świadczenie usług zdrowotnych
  3. Umowa zlecenia
  4. Zakres odpowiedzialności personelu w zależności od rodzaju umowy
  5. Specyficzne postanowienia umowne