Kluczowe korzyści

Zasadniczą korzyścią jest wykształcenie umiejętności generowania niestandardowych pomysłów. Uczestnicy opanują metody pracy nad złożonymi i skomplikowanymi problemami. Kształtowana jest ponadto zdolność twórczej pracy w grupie, co bezpośrednio wpływa na skuteczne rozwiązywanie kluczowych problemów oraz podejmowanie decyzji.

Program szkolenia

Wykorzystywanie w pełni ludzkich możliwości:

 • Model funkcjonowania umysłu
 • Myślenie wertykalne a myślenie lateralne
 • Kluczowe pytania dotyczące rozwiązywania problemów – informacje, innowacje, decyzyjność

Zasady pracy twórczej:

 • Zasada różnorodności i racjonalnej irracjonalności
 • Zasada odroczonego wartościowania i kompetentnej niekompetencji
 • Zasada aktualności i ludyczności

Techniki przygotowujące do pracy nad problemem:

 • Circept i kruszenie
 • Kontrolna lista pytań
 • Czasowniki modyfikujące

Techniki określania problemu:

 • Diagram ryby Ishikawy
 • Trądzik
 • Karty kontrolne.

Techniki grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemu:

 • Techniki kombinatoryczne
 • Techniki oparte na modelu
 • Techniki transformacyjne

Techniki podejmowania decyzji:

 • Technika ścieżek decyzyjnych
 • Analiza SWOT z dynamizacją
 • Porównanie parami i inne

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się, czym myślenie twórcze (lateralne) różni się od myślenia logicznego (wertykalnego)
 • Poznasz techniki wykorzystywania myślenia twórczego
 • Nauczysz się tworzyć nowe rozwiązania?
 • Dowiesz się, jak rozwiązywać „nierozwiązywalne problemy”
 • Przećwiczysz łączenie myślenia lateralnego i wertykalnego w celu rozwiązywania problemów

Rozwijane kompetencje

Kreatywność, elastyczność myślenia, rozwiązywanie problemów, współpraca w grupie, podejmowanie decyzji.