Kluczowe korzyści

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikowi szkolenia możliwości zdiagnozowania swoich mocnych i słabych stron jako trenera, przećwiczenie interaktywnych metod pracy z grupą. Oprócz tego uczestnik zdobędzie wiedzę o procesie grupowym, jak i zasadach tworzenia programu szkolenia dostosowanego do potrzeb uczestników. Uczestnik szkolenia będzie realizował fragment zajęć.

Program szkolenia

Ogólne zasady uczenia się dorosłych:

 • Uniwersalne etapy procesu uczenia się
 • Jak uczą się dorośli – preferowany styl uczenia się
 • Bariery w uczeniu się dorosłych

Przygotowanie i organizacja szkolenia:

 • Charakterystyka odbiorcy i wynikające z niej cele szkoleniowe
 • Struktura, plan spotkania, przygotowanie materiałów
 • Interaktywne metody szkoleniowe – analiza i opis

Budowanie pierwszego wrażenia:

 • Autoprezentacja
 • Zasady prezentacji materiału
 • Diagnoza nastawienia grupy, zawarcie kontraktu i ustalenie norm

Prowadzenie ćwiczeń i wykorzystanie pomocy dydaktycznych:

 • Polecenia i instrukcje
 • Obserwacje i interwencje
 • Omówienia i podsumowania

Proces grupowy:

 • Cele i motywacje członków grupy
 • Reakcje i komunikaty grupy (poziom jawny i ukryty)
 • Etapy rozwoju grupy, role i zadania grupowe

Reagowanie w trudnych sytuacjach:

 • Przejawy oporu i niechęć grupy
 • Jak radzić sobie z krytyką i manipulacją
 • Wspieranie rozwoju grupy

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się jak diagnozować potrzeby szkoleniowe
 • Nauczysz się jak projektować programy szkoleń
 • Zdobędziesz wiedzę jak wykorzystywać proces grupowy w prowadzeniu szkoleń
 • Uzyskasz informacje jakie są interaktywne metody prowadzenia zajęć i jak je wykorzystywać oraz jak podnosić efektywność zajęć

Rozwijane kompetencje

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność, autoprezentacja, prowadzenie prezentacji, kreatywność