Kluczowe korzyści

Dziś każdy jest trochę sprzedawcą ponieważ „sprzedaje” swoje talenty, wiedzę, doświadczenie. Większość z nas robi to intuicyjnie, naśladując zachowania innych. Profesjonalna sprzedaż to bardzo cenna kompetencja. Warto skorzystać ze sprawdzonej wiedzy i dowiedzieć się, jak prowadzić rozmowy sprzedażowe, tak aby zwiększyć skuteczność i polubić sam proces sprzedaży.

Program szkolenia

Model sprzedaży:

 • Etapy rozmowy handlowej
 • Kluczowe kompetencje na poszczególnych etapach rozmowy
 • Moja mapa kompetencji sprzedażowych

Badanie potrzeb klienta:

 • Rodzaje pytań
 • Strategia zadawania pytań
 • Techniki aktywnego słuchania

Podstawowe techniki sprzedaży:

 • Język korzyści
 • Wykorzystanie informacji o przedmiocie sprzedaży
 • Wywieranie wpływu (reguły, które zawsze się sprawdzą)

Zaawansowane techniki sprzedaży:

 • Model AIDA
 • Techniki NLP
 • Motywy emocjonalne

Sztuka prezentacji oferty:

 • Zagrywki podgrzewające uwagę
 • Dobór argumentów
 • Techniki retoryczne

Praca z obiekcjami i zastrzeżeniami:

 • Obiekcje jako szansa
 • Techniki przeformułowania zastrzeżeń
 • Odkrywanie potrzeb za obiekcjami

Typy osobowości klientów:

 • Dopasowanie do typu klienta
 • Charakterystyczne zwroty dla różnych osobowości klientów
 • Regulowanie rozmowy w zależności od typu rozmówcy

Zamknięcie sprzedaży:

 • Podsumowanie rozmowy
 • Ustalenie umowy
 • Zamykanie rozmowy

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się, jak badać potrzeby klientów
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie nawiązywania kontaktu
 • Poznasz sposoby przekonywania do zmiany myślenia
 • Dowiesz się, jak zaangażować klienta w proces sprzedaży
 • Nauczysz się unikać typowych błędów
 • Udoskonalisz autoprezentację w czasie rozmów handlowych

Rozwijane kompetencje

Wywieranie wpływu, analiza psychologiczna, motywowanie do zakupu, nawiązanie kontaktu, autoprezentacja.