Kluczowe korzyści

Uczestnicy poznają miejsce systemu ocen w zarządzaniu. Pozyskają wiedzę o funkcjonowaniu systemu ocen. Nauczą się zasad wprowadzania i realizacji systemów ocen. Zrozumieją formalne aspekty oceniania. Będą mieli okazję nabyć umiejętność tworzenia kart oceny i procedur oceny oraz prowadzenia rozmów oceniających.

Program szkolenia

Miejsce ocen w zarządzaniu:

 • Ocenianie w zarządzaniu
 • Cele stawiane systemom ocen
 • Funkcje systemów ocen

Zasady wprowadzania i realizacji systemów ocen:

 • Reguły, jakie powinien spełniać dobrze przygotowany system ocen
 • Zasady wdrożeniowe – szkolenia, akcja informacyjna, co powinny zawierać
 • Kogo i jak oceniać.

Formalne aspekty oceniania:

 • Procedura oceny
 • Zasięg oceny
 • Karta oceny

Zasady budowy kart oceny i procedur oceny:

 • Struktura karty oceny
 • Struktura i przebieg procesu oceny
 • Praca własna nad projektowaniem spersonalizowanego systemu ocen

Zasady prowadzenia rozmów oceniających:

 • Struktura rozmowy
 • Udzielanie informacji zwrotnych – zasady i reguły
 • Wnioski z rozmowy

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się jak budować efektywne systemy ocen pracowników
 • Nauczysz się jak wdrażać systemy ocen
 • Pozyskasz wiedzę jak planować szkolenia przed oceną oraz jak planować i realizować akcję informacyjną?
 • Nabędziesz  wiedzę jak prowadzić rozmowy oceniające?

Rozwijane kompetencje

Tworzenie efektywnych systemów ocen, udzielanie informacji zwrotnych podwładnym, diagnoza kompetencji, komunikatywność, motywowanie.