Kluczowe korzyści

Umiejętność zrozumienia czym jest zmienność w procesie, jak ją interpretować i jakie działania należy podejmować. Nabycie umiejętności przewidywania, jak zachowają się parametry procesu w przyszłości.

Program szkolenia

 • Zmienność w procesie
 • Podstawy statystyki w zarządzaniu produkcją
 • Model procesu Y – f(x)
 • Rodzaje danych
 • Rozkład normalny i jego właściwości
 • Wiarygodność systemu pomiarowego, jako składowa zmienności procesu
 • Budowa karty kontrolnej
 • Przebieg procesu w czasie a jego zmienność
 • Praca ze zmiennością ogólną i specjalną
 • Rodzaje kart kontrolnych
 • Karty kontrolne a tolerancje procesu
 • Regulacja procesu w oparciu o sygnały kart kontrolnych
 • Kultura statystyczna w firmie

Podczas szkolenia...

 • Uzyskasz informacje, jak używać statystyki do interpretacji danych
 • Dowiesz się, czym jest zmienność procesu i jak powstaje
 • Przećwiczysz narzędzia, jakimi bada się zmienność procesu
 • Poznasz rodzaje kart kontrolnych stosowanych do zarządzania procesem
 • Dowiesz się, jaki jest związek między stabilnością procesu, a jego zdolnością
 • Przećwiczysz działania, jakie należy wdrażać w zależności od sygnału karty kontrolnej
 • Nauczysz się budować kulturę zarządzania procesem opartą na faktach i ich odpowiedniej interpretacji

Rozwijane kompetencje

Umiejętność sterowania procesem za pomocą SPC i definiowania odpowiednich działań w przypadku rozregulowania procesu, interpretacja statystyczna danych przy użyciu odpowiednich narzędzi.