Program szkolenia

  • Identyfikacja odbiorców informacji przekazywanych przez podmiot leczniczy;
  • Komunikowanie się ze społecznością lokalną;
  • Prowadzenie polityki informacyjnej przez podmiot leczniczy z wykorzystaniem dostępnych narzędzi;
  • Przepływ informacji personel medyczny – pacjent – personel medyczny;
  • Badanie opinii pacjentów na temat działalności medycznej i niemedycznej podmiotu leczniczego;
  • Budowa pozytywnego wizerunku podmiotu leczniczego w otoczeniu.

 

Podczas szkolenia...

Szkolenie obejmie elementy przygotowujące do zbudowania spójnej polityki informacyjnej podmiotu leczniczego mającej na celu budowę pozytywnego wizerunku podmiotu w otoczeniu zewnętrznym. W trakcie części warsztatowej uczestnicy przećwiczą podstawowe techniki związane z budowaniem spójnej polityki informacyjnej z wykorzystaniem takich nośników jak strony internetowe, portale społecznościowe, biuletyny, informatory, media lokalne, akcje promocyjne, itp. Szkolenie będzie prowadzone metodami warsztatowymi w oparciu o znajdowanie rozwiązań dostosowanych do sytuacji zawodowych zgłaszanych przez uczestników. Wykłady będą stanowiły nie więcej niż 15% objętości szkolenia.

Rozwijane kompetencje

Szkolenie ma na celu wyposażenie personelu zatrudnionego w podmiocie leczniczym w wiedzę na temat skutecznej komunikacji z otoczeniem zewnętrznym.