Kluczowe korzyści

Uczestnicy nabędą umiejętności rozpoznawania potrzeb rozwojowych pracowników oraz nauczą się, jak w sposób precyzyjny formułować ocenę pracy podwładnych, jak maksymalizować efekt motywujący tych ocen, czy wreszcie, w jaki sposób oceniać pracę ludzi.

Program szkolenia

Zawieranie kontraktu rozwojowego:

 • Diagnoza, umiejętność obserwacji
 • Zadawanie pytań i prowadzenie rozmowy
 • Stawianie celów, określanie harmonogramu i zakresu wsparcia

Wykorzystanie sytuacyjnego modelu zarządzania do określania potrzeb rozwojowych:

 • Diagnoza pracownika na poziomie realizowanych zadań
 • Korelacja umiejętności i zaangażowania
 • Wypracowanie indywidualnych wskazówek rozwojowych

Udzielanie informacji zwrotnych:

 • Zasady udzielania pozytywnych informacji zwrotnych
 • Zasady udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Komunikacja w procesie udzielania informacji zwrotnych

Wzmacnianie zaangażowania:

 • Budowanie motywacji wewnętrznej pracownika
 • Motywacja w procesie udzielania informacji zwrotnych
 • Zasady i techniki motywowania.

Strategie rozmów oceniających:

 • Przygotowanie do realizacji rozmów oceniających pracowników
 • Techniki udzielania informacji zwrotnych wobec różnych pracowników
 • Rola menedżera w różnych etapach rozwoju zawodowego

Podczas szkolenia...

 • Nauczysz się jak rozpoznawać potrzeby rozwojowe podwładnych i współpracowników?
 • Jak zawierać kontrakt rozwojowy?
 • Jak prowadzić rozmowę oceniającą?
 • Jak udzielać informacji zwrotnej?
 • Jak reagować na emocje podwładnych?

Rozwijane kompetencje

Udzielanie informacji zwrotnych podwładnym, rozpoznawanie potrzeb rozwojowych, diagnoza kompetencji, motywowanie, komunikatywność.