Program szkolenia

  • Kto to jest profesjonalista medyczny?
  • Identyfikacja obszarów wpływu profesjonalistów medycznych związanych z zarządzaniem podmiotem leczniczym;
  • Rola profesjonalisty medycznego w obszarach związanych z zarządzaniem szpitalem;
  • Role menedżera i funkcje kierownicze pełnione przez personel medyczny w podmiocie leczniczym;
  • Zarządzanie procesem leczniczym i jego końcowymi wynikami;
  • Podsumowanie i dobre praktyki.