Kluczowe korzyści

Uczestnicy nabędą umiejętności przygotowania i przeprowadzenia profesjonalnej rekrutacji i selekcji kandydatów w oparciu o zdefiniowany profil kompetencyjny stanowiska pracy przy użyciu zróżnicowanych form wywiadu oraz z wykorzystaniem sesji assessment center.

Program szkolenia

Etapy procesu rekrutacji i selekcji:

 • Badanie potrzeb rekrutacyjnych
 • Konstruowanie profili rekrutacyjnych
 • Metody poszukiwania kandydatów

Wykorzystanie kompetencji w procesie rekrutacji:

 • Definicja kompetencji
 • Definiowanie kompetencji priorytetowych i kluczowych na danym stanowisku
 • Wykorzystanie kompetencji w procesie rekrutacji i konstruowaniu ogłoszenia o pracę

Metody selekcji personelu:

 • Rodzaje pytań i efektywne ich wykorzystanie
 • Ustrukturyzowany wywiad selekcyjny
 • Behawioralny i kompetencyjny wywiad selekcyjny

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie rozmowy z kandydatem:

 • Etyczne postępowanie w procesie rekrutacji i selekcji
 • Nie uleganie presji i manipulacji ze strony kandydata
 • Wykorzystanie technik zachowań asertywnych

Wprowadzenie do metody Assessment Center :

 • Na czym polega AC?
 • Kompetencje asesora
 • Założenia i przedmiot oceny w procesie selekcji kandydatów.

Zasady realizacji sesji AC:

 • Przebieg sesji
 • Prowadzenie
 • Rola i zachowania asesorów.

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się, jak skutecznie dotrzeć do najlepszych kandydatów
 • Nauczysz się analizować dokumenty aplikacyjne
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie redagowania ogłoszenia o pracę
 • Dowiesz się, jak prowadzić profesjonalną rozmowę rekrutacyjną
 • Nauczysz się wykorzystać metodę Assessment Center w rekrutacji

Rozwijane kompetencje

Budowanie wizerunku profesjonalnego pracodawcy, Prowadzanie wywiadów selekcyjnych z kandydatami, prowadzenie sesji AC, organizacja pracy własnej, Komunikacja