Kluczowe korzyści

Po szkoleniu każdy z Uczestników:

 • Wzmocni umiejętności definiowania źródeł i przyczyn stresów w pracy wraz z nazwaniem strategii skutecznych w aktywnym radzeniu sobie ze skutkami pracy przeciążającej zasoby pracowników ochrony zdrowia.
 • Wykształci świadomość zachowań prewencyjnych przygotowujących do radzenia sobie w sytuacjach stresowych (konflikt z pacjentem, przeciążenie pracą, zmęczenie)
 • Uzyska informacje na temat strategii i taktyk osobistych skutecznych w radzeniu sobie z przyczynami i procedurami radzenia sobie z agresywnymi pacjentami i członkami ich rodzin.
 • Zapoznanie się z osobistymi i automatycznymi tendencjami radzenia sobie w sytuacji konfliktu
 • Zwiększy swoją skuteczność zawodową w wyniku uświadomienia zasad rozwiązywania konfliktów w relacji z pacjentami i ich rodzinami a lekarzami i pielęgniarkami

Program szkolenia

 1. Mechanizm radzenia sobie ze stresem – autodiagnoza uwikłania w stres.
 2. Fazy reakcji na stres - po czym poznać, w której fazie jestem?
 3. Stres, jako źródło konfliktów z klientami i pacjentami.
 4. Przyczyny konfliktów z pacjentem i jego rodziną w jednostce służby zdrowia.
 5. Rodzaje konfliktów i fazy rozwoju konfliktu.
 6. Moje osobiste i automatyczne reakcje na konflikt – autodiagnoza.
 7. Umiejętności prowadzenia rozmów w sytuacji konfliktu.
 8. Style radzenia sobie w sytuacji konfliktu: asertywny, uległy, agresywny, manipulujący.
 9. Odmowa asertywna i obrona własnych granic w sytuacji konfliktu.
 10. Rola inteligencji emocjonalnej w sytuacjach konfliktowych.
 11. Zarządzanie emocjami w sytuacji konfliktu.
 12. Metody psychoregulacji i pracy z ciałem jako alternatywa dla farmakologicznego regulowania emocji przeciwdziałania skutkom sytuacji stresowych i prewencji konfliktów.
 13. Podsumowanie i dobre praktyki w pracy pracownika służby zdrowia.

Podczas szkolenia...

Szkolenie obejmie elementy zarządzana sobą w sytuacji stresu oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Część wprowadzająca zawiera treści niezbędne do zrozumienia reakcji stresowych i źródła, przyczyny, rozwój oraz sposoby unikania i rozwiązywania konfliktów w kontakcie z pacjentami i klientami służby zdrowia. W trakcie części warsztatowej uczestnicy opracują metody radzenia sobie ze stresem i konfliktem możliwe do zaaplikowania w  warunkach pracy w jednostce służby zdrowia. Szkolenie będzie prowadzone metodami warsztatowymi w oparciu o szukanie rozwiązań dostosowanych do sytuacji zawodowych zgłaszanych przez uczestników Zostaną użyte metody angażujące ze szczególnym uwzględnieniem symulacji i scenek. Wykłady będą stanowiły nie więcej niż 15% objętości szkolenia.

Szkolenie umożliwi wsparcie lekarzy i pielęgniarek w radzeniu sobie z przyczynami i skutkami stresu zmierzając do zwiększenia satysfakcji z pracy u pracowników służby zdrowia oraz poprawiając, jakość obsługi klientów szpitala.