Kluczowe korzyści

Zrozumienie postaw i zachowań podwładnych, które jest kluczem do budowania skutecznego zespołu i wzmacniania własnego autorytetu. Ponadto uczestnik nauczy się przekazywać pozytywną i konstruktywną informację zwrotną oraz rozwiązywać trudne problemy w relacjach międzyludzkich.

Program szkolenia

Zadania menedżera:

 • Funkcje kierowania (planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola)
 • Czym powinien się charakteryzować lider
 • Jak budować autorytet wśród podwładnych

Sytuacyjny model kierowania:

 • Style kierowania w ujęciu HB (umiejętności i motywacja)
 • Autodiagnoza preferencji własnych
 • Określenie poziomu rozwoju każdego z podległych pracowników

Budowanie zespołów:

 • Model Belbina – role w zespole
 • 12 cech dobrego zespołu
 • Co konsoliduje i wzmacnia grupę

Sytuacje trudne w zespole:

 • Kryzys odpowiedzialności
 • Rola szefa w trudnych sytuacjach
 • Problemy występujące w sytuacjach kryzysowych

Motywowanie pracowników:

 • Motywujący styl zarządzania – pochwała elastyczności
 • Motywowanie na co dzień
 • Najbardziej użyteczne teorie motywacji

Delegowanie zadań:

 • Co należy delegować, a co nie?
 • Rodzaje i techniki delegowania
 • Reguły skutecznego delegowania

Informacja zwrotna:

 • Istota i zadania przekazywania informacji zwrotnej podwładnym
 • Pozytywna informacja zwrotna
 • Konstruktywna informacja zwrotna

Podczas szkolenia...

 • Nauczysz się wytyczać cele do realizacji przez zespół i motywować do pracy
 • Dowiesz się, jak zadbać o rozwój swoich pracowników
 • Uzyskasz informacje, jak budować własny autorytet szefa i budować zespół
 • Nauczysz się postępować w sytuacjach kryzysowych
 • Poznasz metody przekazywania informacji zwrotnej i  skutecznej komunikacji
 • Przećwiczysz umiejętne delegowanie zadań i przeprowadzanie trudnych rozmów z podwładnymi

Rozwijane kompetencje

Elastyczność myślenia, motywowanie, delegowanie, budowanie zespołów, komunikatywność, rozwiązywanie problemów.