Kluczowe korzyści

Przeciwdziałanie mobbingowi to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Występowanie mobbingu znacząco wpływa na pogorszenie warunków w zakładzie pracy, a co za tym idzie, również na jakość świadczonej przez pracowników pracy i dużą rotację zatrudnienia. Podczas szkolenia dowiesz się, jakie są Twoje podstawowe obowiązki, oraz na co naraża Cię ignorowanie zjawiska mobbingu. Dodatkowo omówiona zostanie różnica między mobbingiem a dyskryminacją, a także skutki, jakie dla pracodawca może przynieść dyskryminowanie pracowników w zakładzie pracy.

Program szkolenia

Mobbing:

 • Co oznacza pojęcie „mobbing”?
 • Co sprzyja zjawisku mobbingu?
 • Czy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi?
 • Jak zapobiegać mobbingowi?

 

Pracodawca w obliczu mobbingu:

 • Rozwiązanie umowy o pracę z powodu mobbingu
 • Jakie są roszczenia pracowników w związku z mobbingiem?
 • Czy tylko odszkodowanie za rozstrój zdrowia?

 

Dyskryminacja:

 • Czym się różni mobbing od dyskryminacji?
 • Kryteria dyskryminacji
 • Odpowiedzialność pracodawcy za dyskryminację pracowników
 • Dozwolone kryteria różnicowania warunków zatrudnienia pracowników

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się, kiedy można mówić o mobbingu
 • Uzyskasz informacje, kto jest odpowiedzialny za mobbing
 • Zdobędziesz wiedzę, czy tylko pracodawca może mobbingować pracownika
 • Dowiesz się, jakie środowiska są szczególnie podatne na występowanie mobbingu
 • Poznasz metody przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy
 • Dowiesz się, jakie roszczenia przysługują pracownikowi w związku z mobbingiem i jak się przed nimi bronić
 • Będziesz potrafił rozpoznać różnice między mobbingiem a dyskryminacją
 • Dowiesz się, jakie są kryteria dyskryminacyjne
 • Uzyskasz informacje na temat tego, czym może skutkować dyskryminowanie pracowników
 • Pozyskasz wiedzę na temat dozwolonych prawnie kryteriów, na podstawie których można różnicować sytuację pracowników

Rozwijane kompetencje

Rozpoznawanie  mobbingu w środowisku pracy, przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy.