Kluczowe korzyści

 1. Unikalny na polskim rynku Test Dojrzałości Trenerskiej, wypełniany przed rozpoczęciem programu daje możliwość rzetelnej diagnozy własnego rozwoju trenerskiego oraz spersonalizowania ścieżki edukacyjnej
 2. Dodatkowy coaching w trakcie programu z prowadzącymi zajęcia pozwala odpowiedzieć na realne potrzeby uczestników
 3. Uczestnicy kursu stają się realnymi partnerami biznesowymi pracowników i menedżerów.
 4. Uczestnicy otrzymują praktyczne narzędzia do zastosowania „od zaraz”.
 5. Małe grupy szkoleniowe – maksymalnie do 12 osób.
 6. Program obejmuje kompleksowy proces realizacji szkoleń, począwszy od analizy potrzeb szkoleniowych, poprzez przygotowywanie scenariusza i materiałów, prezentację treści merytorycznych, prowadzenie grupy, korzystanie z pomocy dydaktycznych, aż do zamykania i podsumowywania szkolenia z ewaluacją włącznie.
 7. Dodatkowe elementy: szkolenia e-learningowe dostarczane uczestnikom, superwizja  pracy w postaci analizy nagrań audio i video ze szkoleń prowadzonych przez uczestników, portal dedykowany dla uczestników szkoleń (scenariusze szkoleniowe, materiały dydaktyczne, etc.), kontakt z wybranym coachem po szkoleniu.
 8. Praktyczna forma zaliczenia kursu.
 9. Certyfikat ukończenia kursu.

Program szkolenia

REALIZOWANE TEMATY:

 1. Podstawy zawodu trenera
 2. Szkolenia w organizacji, ocena potrzeb i efektywności szkoleń
 3. Projektowanie szkoleń
 4. Prowadzenie szkoleń
 5. Praca zaliczeniowa i marketing szkoleń Prowadzenie szkoleń

Podczas szkolenia...

 • Nauczysz się prowadzić zajęcia szkoleniowe grupowe i indywidualne, stosując różne narzędzia trenerskie
 • Zdobędziesz kompetencje w zakresie badania potrzeb klientów/uczestników szkoleń metodami indywidualnymi oraz grupowymi
 • Nauczysz się profesjonalnie przygotowywać szkolenia , opracowywać programy szkoleniowe wykorzystując różnorodne metody i narzędzia
 • Udoskonalisz swoje kompetencje w zakresie oceny efektywności szkolenia
 • Opanujesz techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach podczas szkolenia
 • Nauczysz się budowania relacji oraz profesjonalnego doradztwa
 • Dowiesz się, jak budować i zarządzać własną marką trenerską

 

METODY PRACY:

 • Analiza studiów przypadków
 • Symulacja, często w formie gier strategicznych lub ruchowych.
 • Odgrywanie ról w oparciu o przygotowany scenariusz lub własne pomysły uczestników.
 • Mini wykład/Prezentacja
 • Kwestionariusz
 • Coachingi indywidualne

Rozwijane kompetencje

 • Komunikacja: aktywne słuchanie, spójność komunikacji, budowanie odpowiedniego wizerunku i wyrażanie się w sposób zrozumiały, dostosowany do rozmówcy, radzenie sobie z oporem rozmówcy, łagodzenie trudnych emocji
 • Empatia: budowanie konstruktywnych i autentycznych relacji z innymi, otwartość na informacje zwrotne, obserwacja innych i reagowanie na różne sytuacje społeczne
 • Praca z grupą: zarządzanie procesem grupowym; prowadzenie dyskusji, umiejętności prezentacyjne, stosowanie różnych metod i narzędzi szkoleniowych, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w grupie, umiejętność zdystansowania się do problemów innych (jako równowagę do umiejętności empatii). Trener bowiem nieustannie jest narażony na krytykę lub trudne reakcje emocjonalne. Potrzeba profesjonalizmu wymaga, by takich ataków nie brać bezpośrednio do siebie, nigdy nie reagować na nie złością
 • Inicjatywa, motywacja wewnętrzna: gotowość do radzenia sobie z przeciwnościami. Trzeba mieć dużo determinacji by wdrożyć projekt oraz zaangażować do niego innych. Często konsultanci zewnętrzni są „motorami” zmian w organizacjach. Ponadto bardzo ważne jest, by w tę pracę nie wdała się rutyna, schematyczność myślenia, czemu zapobiega twórcze, innowacyjne podejście