Kluczowe korzyści

Zasadniczą korzyścią jest wykształcenie umiejętności budowania długotrwałych relacji z klientem na bazie profesjonalnej obsługi z uwzględnieniem jego potrzeb.  Kształtowane jest również w sobie pozytywne nastawienie, co wpływa na jakość prezentacji siebie, oferty i firmy oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Rozwijana jest też umiejętność rozpatrywania reklamacji oraz obsługi posprzedażowej.

Program szkolenia

Nastawienie na klienta:

 • Budowanie pozytywnego nastawienia
 • Motywacja do obsługi i sprzedaży
 • Charakterystyka osób świetnie obsługujących klienta

Aktywna komunikacja z klientem:

 • Komunikacja niewerbalna
 • Komunikacja werbalna
 • Aktywne słuchanie i wykorzystanie technik aktywnego słuchania

Analiza potrzeb klienta:

 • Zasady określania potrzeb
 • Obszary tematyczne dotyczące diagnozy potrzeb
 • Notatki i podsumowanie wypowiedzi klienta

Telefon w obsłudze klienta:

 • Komunikacja przez telefon
 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej w obsłudze przez telefon
 • Standardy obsługi – skrypty rozmów

Kim jest klient:

 • Typologia klienta
 • Obsługa klientów zależna od typu psychologicznego klienta
 • Jak rozpoznawać typ klienta

Prezentacja siebie i firmy:

 • Zasady autoprezentacji
 • Cecha a korzyść
 • Prezentacja oferty z wykorzystaniem języka korzyści

Zastrzeżenia i obiekcje klienta:

 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami i trudnymi klientami
 • Trudne sytuacje w rozmowach z klientem
 • Obsługa posprzedażowa

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się, jak obsługiwać klienta zarówno przez telefon, jak i bezpośrednio
 • Nauczysz się nawiązywać kontakt i budować długotrwałe relacje z klientem
 • Poznasz metody określania potrzeb klienta
 • Przećwiczysz prezentowanie siebie, oferty, firmy
 • Udoskonalisz techniki radzenia sobie z zastrzeżeniami klientów
 • Nauczysz się radzić sobie w trudnych sytuacjach i z trudnymi klientami

Rozwijane kompetencje

Budowanie relacji, umiejętności organizacyjne, komunikatywność, orientacja na klienta, orientacja na wyniki.