Kluczowe korzyści

Zakres szkolenia obejmie elementy klientingu zaaplikowane do warunków pracy jednostki służby zdrowia. Szkolenie będzie prowadzone metodami warsztatowymi w oparciu o przygotowane wcześniej przykładowe sytuacje zawodowe uczestników. Zostaną użyte metody angażujące ze szczególnym uwzględnieniem symulacji i scenek. Wykłady będą stanowiły nie więcej niż 15% objętości szkolenia.

Szkolenie umożliwi wsparcie procesu budowania profesjonalnego wizerunku lekarza i pielęgniarki zbliżając do zwiększenia satysfakcji pacjentów. 

Program szkolenia

 • Pojęcie "satysfakcji pacjenta"
 • Co jest istotą lojalności pacjentów?
 • Jakie są miary lojalności pacjenta?
 • Jaki jest związek między satysfakcją a lojalnością pacjenta?
 • Jakie są główne powody niezadowolenia pacjentów?
 • Rola lekarza i pielęgniarki w kształtowaniu opinii pacjentów
 • Dlaczego należy inwestować w lojalność?
 • Co oferujemy i „sprzedajemy” pacjentowi?
 • Pacjenci, jako grupa interesów – jak budować sieć pozytywnego wpływu?
 • Komunikowanie pozytywnego nastawienia
 • Praca nad własną postawą i zachowaniami w sytuacjach stresu i przeciążenia pracą

Podczas szkolenia...

 • Dokonasz autoanalizy sposobów zwiększania satysfakcji pacjentów
 • Poznasz sposoby świadomego kształtowania profesjonalnego wizerunku zwiększającego satysfakcję pacjenta
 • Wybierzesz satysfakcjonujące metody pracy nad umiejętnościami osobistymi