Kluczowe korzyści

Prawa pacjenta powinny stanowić istotny wyznacznik organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. Dzięki szkoleniu poznasz podstawowe prawa pacjenta, sposób ich realizacji i konsekwencje naruszeni

Program szkolenia

  1. Prawo pacjenta do informacji
  2. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
  3. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
  4. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
  5. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
  6. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
  7. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
  8. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  9. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie