Kluczowe korzyści

Te zajęcia są skoncentrowane na przygotowaniu uczestników do zdania egzaminu IPMA na poziomie D lub C. Zajęcia te bazują na wiedzy wcześniej zdobytej w czasie cyklu szkoleń i opierają się o indywidualne i wspólne rozwiązywanie zadań analogicznych do tych jakie występują na egzaminie

Program szkolenia

Przed zajęciami uczestnicy otrzymują maila z listą tematów z przebytych szkoleń, które powinni odświeżyć przed powtórką.

Zajęcia w dużej mierze opierają się o rozwiązywanie dużej ilości testów i zadań odpowiadających tym z egzaminu. Zadania rozwiązywane są indywidualnie, a sprawdzane i omawiane grupowo.

Przebieg zajęć osnuty jest na dwóch głównych 2 godzinnych testach realizowanych po jednym każdego dnia. Dzięki realizacji testów pod rygorem czasu uczestnicy zyskują wyczucie co do koniecznego tempa rozwiązywania zadań. Omawiamy też najbardziej efektywne taktyki podejścia do tych obszernych testów.

Poza testami, gdy pojawia się potrzeba przećwiczenia szczególnie trudnego dla grupy obszaru „uruchamiane są” dodatkowe ćwiczenia i zadania. Obowiązuje zasada „nikt nie zostaje z tyłu”, a wszelkie wątpliwości i pytania są rozwiązywane „do końca”.

Pod koniec warsztatu omawiane są indywidualne mocne i słabe obszary każdego z uczestników, tak by wiadomo było czy i ile pracy jeszcze potrzeba by z sukcesem przejść przez certyfikacją.

Po zajęciach rozsyłane są dodatkowe testy do realizacji we własnym zakresie. W dowolnej chwili też każdy z uczestników może skomunikować się z trenerem i otrzymać wsparcie zdalne.

Podczas szkolenia...

  • Przygotujesz się merytorycznie do egzaminu
  • Wypracujesz efektywną strategię podejścia do testu
  • Uświadomisz sobie, które obszary wiedzy wymaganej na egzaminie opanowane są przez Ciebie na wystarczającym poziomie, a gdzie potrzebne jest doszlifowanie kompetencji