Kluczowe korzyści

Poznanie przez osoby zarządzające i personel medyczny zasad ochrony danych osobowych pacjentów oraz zagrożeń z tym związanych, zarówno w kontekście codziennej działalności placówek medycznych jak i ewentualnej kontroli ze strony organów administracji publicznej.

Program szkolenia

  1. Dane o pacjencie jako dane wrażliwe
  2. Obowiązki administratora danych osobowych
  3. Zasady przetwarzania danych osobowych z zachowaniem praw pacjenta i tajemnicy lekarskiej
  4. kontrola przetwarzania danych osobowych przez GIODO