Kluczowe korzyści

Ponieważ wynik negocjacji w biznesie bardzo często zależy od umiejętności wywierania wpływu, zasadniczą korzyścią jest opanowanie różnego rodzaju taktyk prowadzenia negocjacji „przy stole”. Ponadto uczestnik szkolenia uczy się, że negocjacje w biznesie nie muszą być czysto cenowe (gry o sumie zerowej), ale mogą wytwarzać dodatkowe zyski i wartości, których nie brano pod uwagę na początku rozmów (gry o sumie niezerowej).

Program szkolenia

Definicja i rodzaje negocjacji:

 • Czym jest potoczne rozumienie negocjacji?
 • Jakie są rodzaje negocjacji?
 • Czym są strony, stanowiska i wartości/interesy w procesie negocjacji?

Strategie prowadzenia negocjacji:

 • Miękka i twarda strategia negocjacyjna
 • Integracyjna/rzeczowa strategia negocjacyjna
 • Dlaczego kompromis nie jest najlepszym rozwiązaniem negocjacji?

Negocjacje trójwymiarowe:

 • Ustawienie stołu
 • Projektowanie porozumienia
 • Taktyki „przy stole”

Zakres negocjacji:

 • Układ stron
 • Układ wartości/interesów
 • Układ BATNA (najlepszych opcji braku porozumienia)

Projektowanie porozumienia:

 • Sekwencja stron
 • Wytwarzanie wartości
 • Badanie i dopasowywanie różnic między stronami

Strefa możliwego porozumienia – kształtowanie oczekiwań i wyobrażeń:

 • Efekt zakotwiczenia
 • Uzasadnienie stanowiska
 • Technika „oferty – nie – oferty” oraz zasada kontrastu

Dobijanie targu:

 • Norma wzajemności
 • Gra w ustępstwa
 • Rodzaje zamknięć

Techniki manipulacji:

 • Zaangażowanie i konsekwencja
 • Społeczny dowód słuszności oraz „efekt diabelskich rogów”
 • Autorytet i niedostępność

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się, jak skutecznie zdobywać wartości, które są przedmiotem rozmów „przy stole”
 • Przećwiczysz przygotowanie się do negocjacji, oszacowanie wartości i interesów obu stron
 • Nauczysz się badać i dopasowywać różnice między stronami w celu wypracowania efektywnych porozumień
 • Rozwiniesz kształtowanie wyobrażenia i oczekiwania na temat możliwych porozumień
 • Uzyskasz informacje, jak formułować problemy podczas negocjacji
 • Poznasz podstawowe techniki manipulacji, które wykorzystujemy „przy stole”

Rozwijane kompetencje

Negocjacje w biznesie, wywieranie wpływu, myślenie strategiczne, nawiązywanie dobrej relacji, elastyczność w myśleniu.