Kluczowe korzyści

Budowa wiarygodnego systemu pomiarowego pozwalającego na precyzyjne sterowanie procesem wytwórczym przy optymalnych kosztach. Poznanie sposobów badania wiarygodności systemu pomiarowego i ich znaczenia w interpretacji danych procesowych.

Program szkolenia

 • Produkt i usługa i ich charakterystyki techniczne
 • Podstawy statystyki w zarządzaniu produkcją
 • Zmienność procesu produkcyjnego
 • System pomiarowy – definicja i znaczenie
 • Dobór wielkości pomiarowej do sterowania produkcją
 • Składowe MSA systemu pomiarowego
 • Kalibracja przyrządów pomiarowych
 • Powtarzalność i odtwarzalność systemów pomiarowych R & R
 • R & R dla danych ciągłych
 • R & R dla danych dyskretnych
 • Zastosowanie metod regresji do badania wiarygodności systemów pomiarowych
 • Usprawnianie systemów pomiarowych metody pracy

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się, jakie znaczenie ma system pomiarowy do sterowania procesem
 • Uzyskasz informacje, czym jest system pomiarowy i jak go używać w praktyce
 • Poznasz metody badania wiarygodności systemów pomiarowych
 • Nauczysz się budowania wiarygodnego systemu pomiarowego
 • Poznasz standardy, jakie należy wdrożyć, aby system był używany
 • Dowiesz się, jakie znaczenie ma system pomiarowy dla kosztów jakości

Rozwijane kompetencje

Znajomość zagadnienia oceny wiarygodności systemu pomiarowego, umiejętność tworzenia systemu pomiarowego w stosunku do wymagań obsługiwanego procesu.