Kluczowe korzyści

Celem szkolenia jest uporządkowanie dotychczasowej wiedzy i nabycie umiejętności wykorzystywania pozafinansowych i finansowych systemów motywacyjnego wynagradzania pracowników poprzez zrozumienie przyczyn, następstw oraz wzajemnych powiązań i działań w różnych obszarach związanych z motywacyjnym wynagradzaniem pracowników z poziomu firmy.

Program szkolenia

Motywacja, a wynagrodzenie:

 • Teoretyczne podstawy motywacji pracowników
 • Czym właściwie jest motywacja?
 • Pięć obszarów motywacji – czy można je przełożyć na rozwiązania systemowe

Rozwiązania oparte na odpowiedzialności i zadaniach – wynagrodzenie zasadnicze:

 • Wartościowanie stanowisk, jako podstawa do ustaleń wynagrodzeń zasadniczych
 • Metody analityczno – punktowe
 • Określanie i definiowanie kryteriów wartościowania

Przygotowanie procesu wartościowania w organizacji:

 • Przebieg procesu wartościowania stanowisk pracy
 • Budowanie taryfikatorów płac na podstawie wartościowania
 • Pięć sposobów zarządzanie podwyżkami płac w oparciu o różne zmienne

Rozwiązania oparte na procesach i wynikach – wynagrodzenie zmienne:

 • Wykorzystanie elementów Ballanced Scorecard (BSC) w zarządzaniu przez cele
 • „Księga ZPC” – tworzenie, składowe, wskaźniki dla różnych służb
 • Powiązanie wyników ZPC z motywatorami finansowymi i pozafinansowymi

Motywatory pakietowe i „kafeteryjne”:

 • Pojęcie wynagrodzeń pakietowych i kafeteryjnych
 • Nietypowe rozwiązania motywacyjne
 • Potencjalne powiązania z innymi systemami ZZL

Rozwiązania oparte na strukturze organizacji:

 • Systemowe i indywidualne ścieżki kariery
 • Macierze uprawnień, a ścieżki kariery poziomej
 • Potencjalne powiązania z wynagrodzeniem finansowym i pozafinansowym

Uwarunkowania projektowania i wdrażania rozwiązań systemowych w zakresie wynagradzania:

 • Aspekty formalno-prawne
 • Partycypacyjne metody pracy
 • Podejście projektowe przy wdrożeniu motywacyjnych rozwiązań w zakresie wynagradzania

Podczas szkolenia...

 • Nauczysz się konstruowania rozwiązań systemowych w zakresie wynagradzania, zależnie od misji, strategii i celów firmy
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie budowania zasad rozwiązań systemowych wspierających wynagradzanie
 • Dowiesz się, w jaki sposób kreować funkcjonowanie i powiązania różnych rozwiązań systemowych wspierających wynagradzanie pracowników
 • Poznasz metody konstruowania kluczowych narzędzi i rozwiązań przydatnych przy budowaniu systemu wynagrodzeń

Rozwijane kompetencje

Umiejętność autooceny dotychczasowych osiągnięć, konstruowanie rozwiązań systemów wspierających motywacyjne wynagradzanie pracowników, świadome dobieranie komponentów systemu wynagrodzeń z punktu widzenia ich znaczenia dla motywacji pracowników