Kluczowe korzyści

Redukcja kosztów wynikających ze złej jakości procesu lub braku optymalizacji kosztów. Umiejętność pracy z programem Minitab. Zwiększenie znajomości narzędzi statystycznych, jakościowych i optymalizacji procesu. Certyfikat Six Sigma Green Belt.

Program szkolenia

 • Prezentacja metodologii Lean Six Sigma
 • Faza Definie
 • SIPOC, VOC
 • Definicja kosztów,
 • Model procesu Y=f(x)
 • Zmienność procesu
 • Rodzaje danych i podstawowe wielkości statystyczne
 • Rozwinięcie VOC w CTQ i definiowanie charakterystycznych mierników
 • Faza Measure
 • Diagram Ishikawy jako narzędzie zrozumienia procesu
 • Systemy obserwacyjne gromadzenia danych wejściowych
 • MSA dla systemów pomiarowych
 • Źródła pozyskiwania danych procesowych
 • Narzędzia mapowania procesu i ich interpretacja
 • Karty kontrolne jako narzędzie rozpoznawania zmienności procesu
 • Rodzaje kart
 • Faza Analyze
 • Graficzne narzędzia prezentacji danych
 • Teoria hipotez i jej zastosowanie w analizie danych
 • Planowanie próbkowania
 • Narzędzia badanie korelacji Y=F(x)
 • Narzędzia poszukiwania przyczyn źródłowych
 • Projektowanie eksperymentu.
 • Faza Improve
 • Narzędzia poszukiwanie rozwiązań
 • Zasady Zarządzania Projektami
 • Faza Control
 • Narzędzia potwierdzania efektywności wprowadzonych działań
 • Zasady wdrażania standaryzacji i jej monitoringu

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się, czym jest six sigma i jaka jest jej skorelacja z lean management
 • Nauczysz się prowadzić projekt w metodologii DMAIC
 • Uzyskasz informacje, jak używać narzędzi statystycznych i rozwiązywać problemy
 • Nauczysz się interpretować wyniki i przekładać je na działania w procesie
 • Przećwiczysz modelowanie procesów
 • Dowiesz się, jak prowadzić grupę projektową i współpracować ze sponsorem
 • Uzyskasz informacje, jak ustandaryzować wprowadzone zmiany w procesie

Rozwijane kompetencje

Kwalifikacje managera projektu na poziomie GB, znajomość narzędzi statystycznych i programu Minitab