Kluczowe korzyści

Dzięki wiedzy i umiejętnościom o szczupłym zarządzaniu, pracownicy potrafią samodzielnie poprawiać swoje procesy i przyczyniają się do zwiększania zysku przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

 • Filozofia Lean w przemyśle i usługach, Toyota Production System
 • 8 strat produkcyjnych i usługowych.
 • Tworzenie wskaźników i ich wizualizacja. Praca z wskaźnikami (KPI).
 • Rozwiązywanie problemów – poszukiwanie przyczyn źródłowych z wykorzystaniem narzędzi Lean i TQM (m. In. diagram Ihikawy, 5Why, diagram Pareto)
 • Koncepcja Just-In-Time. System ssący. System Kanban.
 • Metoda VSM (Mapowanie Strumienia Wartości). Jak wykonać mapę i uszczuplić dzięki niej swoje procesy.
 • Niezawodność maszyn i urządzeń – TPM. Wskaźnik OEE i sposób jego liczenia
 • Metoda 5 S

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się, czym jest filozofia Lean Manufacturing i Lean Management
 • Uzyskasz informacje, czym jest filozofia Kaizen i jak wykorzystywać ją do poprawy efektywności przedsiębiorstwa
 • Nauczysz się rozpoznawać i redukować marnotrawstwo w biznesie
 • Poznasz metody stosowania konkretnych narzędzi Lean i TQM

Rozwijane kompetencje

Identyfikacja marnotrawstwa, rozwiązywanie problemów, praca z danymi, ciągła poprawa procesów.