Kluczowe korzyści

Szkolenie pozwoli poznać zasady prowadzenia kontroli świadczeniodawców przez NFZ, w szczególności w zakresie obowiązków placówek medycznych. Dzięki szkoleniu poznasz również aktualne środki ochrony przysługujące świadczeniodawcom.

Program szkolenia

  1. Wszczęcie postępowania kontrolnego
  2. Zakres kontroli
  3. Wyniki kontroli
  4. Środki zaskarżenia przysługujące świadczeniodawcy