Kluczowe korzyści

Po szkoleniu każdy z Uczestników:

 • Wzmocni umiejętności komunikowania się z pacjentami
 • Wykształci świadomość celowych zachowań komunikacyjnych na proces obsługi i rozwiązywania problemów pacjentów i uzyska informacje na temat metod skutecznej komunikacji w sytuacji stresu i presji czasu
 • Zapozna się z technikami wywierania wpływu
 • Zwiększy swoją skuteczność zawodową w wyniku uświadomienia zasad komunikacji na linii pacjent lekarz

Program szkolenia

 1. Nawiązanie kontaktu z pacjentem i rodziną pacjenta.
 2. Narzędzia dialogu motywującego w praktyce pracy specjalistów ochrony zdrowia.
 3. Specyfika pacjentów z zaburzeniami komunikacji.
 4. Pacjenci z demencją, pacjenci głusi i z deficytami poznawczymi.
 5. Nastawienie na pomaganie - doradzanie.
 6. Umiejętność okazywania rozumienia i doprecyzowywania potrzeb wyrażonych i niewyrażonych.
 7. Prowadzenie rozmowy pytaniami.
 • Pytania rozpoczynające rozmowę.
 • Pytania facylitujące.
 • Pytania precyzujące.
 • Pytania podsumowujące.
 1. Słuchanie odpowiedzi a słuchanie – podstawowe różnice.
 2. Słuchanie informacji i parafrazowanie. Parafrazy proste i złożone.
 3. Słuchanie informacji o potrzebach i modyfikowanie zachowań zdrowotnych klientów szpitala.
 4. Przezwyciężanie własnych nastawień.
 5. Dostosowywanie się do współrozmówcy.
 6. Elementy NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).
 7. Mój styl komunikacji – jak wpływa na budowanie kontaktu z pacjentem?
 8. Umiejętność podążania i dostrajania się do rozmówcy.
 9. Specyfika kontaktu z roszczeniową rodziną pacjenta.

Podczas szkolenia...

Zakres szkolenia obejmie elementy komunikacji interpersonalnej możliwe do wykorzystania i zaaplikowania do warunków pracy jednostki służby zdrowia. Szkolenie będzie prowadzone metodami warsztatowymi w oparciu o szukanie rozwiązań dostosowanych do sytuacji trudnych zgłaszanych przez uczestników Zostaną użyte metody angażujące ze szczególnym uwzględnieniem symulacji i scenek. Wykłady będą stanowiły nie więcej niż 15% objętości szkolenia.

 

 

Rozwijane kompetencje

Szkolenie umożliwi wsparcie procesu komunikowania się lekarzy i pielęgniarek zmierzając do zwiększenia satysfakcji pacjentów.