Kluczowe korzyści

Uczestnicy nabędą umiejętności zachowań asertywnych, które odróżnia się od zachowań agresywnych, manipulacyjnych czy uległych. Poznają swoje zachowania w takich sytuacjach zawodowych lub osobistych, które sprawiają im trudności. Nauczą się wykorzystywać techniki asertywne w różnych sytuacjach zawodowych i osobistych.

Program szkolenia

Co to jest asertywność:

 • Definicja i pojęcia asertywności
 • Różnicowanie zachowań asertywnych, agresywnych, uległych – diagnoza własnej postawy
 • Prawa asertywności – pięć zasad Fensterheima

Trening umiejętności asertywnych:

 • Asertywna zapowiedź sankcji
 • Zdarta płyta
 • FUKO – asertywna informacja zwrotna

Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych z krytyką, agresją i manipulacją:

 • Opanowanie emocji w sytuacjach konfliktowych
 • Nazwanie własnych interesów
 • Wykorzystanie technik zachowań asertywnych w rozwiązywaniu konfliktu

Budowanie własnego autorytetu:

 • Wyrażanie krytyki i jej przyjmowanie
 • Poszukiwanie krytyki
 • Asertywna umiejętność odmawiania

Autodiagnoza i plany wdrożenia:

 • Test sprawdzający praktyczne umiejętności asertywne
 • Planowanie wdrożenia umiejętności asertywnych we własnym życiu zawodowym
 • Scenariusze zachowań asertywnych w trudnych sytuacjach

Podczas szkolenia...

 • Poznasz sposoby zachowywań asertywnych
 • Dowiesz się, jak odróżniać asertywność od agresji, uległości lub manipulacji
 • Nauczysz się wykorzystywać techniki wywierania wpływu
 • Przećwiczysz sposoby odmawiania by zachować dobre relacje i jakość pracy
 • Nauczysz się budować swój własny autorytet i wyrażać konstruktywną krytykę
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie asertywnego prowadzenia trudnych rozmów

Rozwijane kompetencje

Komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji, asertywność.