Kluczowe korzyści

 • doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania dobrych relacji biznesowych w kontaktach międzynarodowych,
 • zwiększenie efektywności współpracy w środowisku wielokulturowym. 

Program szkolenia

Czym jest kultura i jak różnice kulturowe mogą wpływać na biznes?

 • Koncepcja góry lodowej kultury
 • Koncepcja cebuli
 • Rozpoznawanie kultur
 • Tożsamość kulturowa
 • Globalizacja versus lokalizacja – trendy współczesnego świata

Konsekwencje wymieszania kulturowego

 • Problemy z etnocentryzmem
 • Nieświadomość ogromu różnic
 • Unikanie konfrontacji
 • Wrażliwość kulturowa, jako ważna kompetencja w biznesie

Wybrane kryteria różnic kulturowych. Przyjrzenie się innym kulturom poprzez wskazanie na największe różnice i zrozumienie ich źródeł

 • Język i mowa ciała
 • Kontekst komunikacji
 • Miejsce „ja”
 • Partykularyzm a uniwersalizm
 • Ekspresja
 • Stosunek do czasu
 • Ceremonialność
 • Hierarchia
 • Relacje między płciami
 • Stosunek do pracy
 • Rozwiązywanie problemów

Możliwe konsekwencje braku kompetencji kulturowych

 • Wymiar biznesowy
 • Wymiar jednostki
 • Stereotypy i uprzedzenia
 • Szok kulturowy

Świadomość kulturowa

 • Zasada RADARu
 • Bezpieczne zachowania
 • Zaufanie
 • Przejmowanie inicjatywy
 • Kultury wysokiego i niskiego kontekstu
 • Różnice Wschód/Zachód
 • Różnice Północ/Południe

Zalety różnorodności

 • Przewagi zespołów wielokulturowych
 • Nowe wyzwania w dobie globalizacji
 • Jak jeszcze sobie radzić?
 • Jak się komunikować?:
  • w mowie
  • na piśmie
 • Komunikacja niewerbalna
 • Przestrzeń
 • Czas
 • Etykieta biznesowa
 • Przywitanie
 • Przedstawianie
 • Precedencje
 • Small talk
 • Gościnność
 • Zachowanie przy stole
 • Prezenty
 • Rozmowy
 • Utrzymywanie relacji

Negocjacje

 • Proces negocjacji
 • Motywacje
 • Porozumienie

Podsumowanie warsztatu

Podczas szkolenia...

 • poznasz źródła różnic kulturowych
 • uwrażliwisz się na różnice zachowań wynikające z różnic kulturowych
 • nauczysz się, jak ograniczyć ryzyka wynikające z różnic kulturowych  
 • będziesz unikać stereotypów i uprzedzeń
 • zwiększysz otwartość na odmienne kultury
 • poprawisz komunikację z cudzoziemcami, wyeliminujesz typowe błędy
 • poznasz etykietę biznesową we współpracy międzynarodowej
 • nauczysz się poprawnie diagnozować trudności w kontaktach z „obcymi”
 • dokonasz analizy wybranych różnic kulturowych pomiędzy  Polską a innymi