Kluczowe korzyści

Szkolenie przygotowuje do sprawnego opracowywania polityki szkoleniowej w organizacji. Uczestnicy poprzez wiele przykładów oraz dzięki pracy własnej, gruntownie poznają zasady i metody planowania, realizacji i oceny efektywności szkoleń. Dodatkową korzyścią będzie zgłębienie tajników budowy polityki szkoleniowej opartej na kompetencjach zawodowych, które są aktualnie najlepszą metodą planowania i oceny skuteczności szkoleń.

Program szkolenia

Miejsce szkoleń w polityce personalnej firmy:

 • Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard)
 • Model Greinera w planowaniu polityki szkoleniowej
 • Związki programów szkoleniowych ze strategią rozwoju firmy

Model Kompetencji Zawodowych – wprowadzenie:

 • Definicje kompetencji zawodowych.
 • Sposoby pomiaru stopnia nabycia danej kompetencji.
 • Zasady wprowadzania modelu kompetencji zawodowych w organizacji.

Wykorzystanie kompetencji zawodowych w zarządzaniu szkoleniami:

 • Określanie potrzeb rozwojowych firmy
 • Analizy potrzeb szkoleniowych i projektowanie szkoleń
 • Oceny efektywności szkoleń

Model Kompetencji Zawodowych w rozwoju pracowników:

 • Metodologia prowadzenia szkoleń a kompetencje
 • Metodologie realizowania szkoleń
 • Dopasowanie metodologii do celów organizacji i poziomu rozwoju pracowników

Ważne działania uzupełniające przy określaniu potrzeb szkoleniowych:

 • Badanie przy użyciu Assessment/Development Center
 • Dobór metod i narzędzi do określenia potrzeb szkoleniowych
 • Analiza wyników badania potrzeb szkoleniowych

Ocena efektywności i rentowności:

 • Szacowanie rentowności wybranych inwestycji szkoleniowej – model ROI Phillipsa
 • Testy kompetencji
 • Ocena efektywności szkoleń wg. Kirkpatricka

Organizacyjne wzmacnianie efektów szkoleń:

 • Coaching menedżerski
 • Zadania poszkoleniowe dla uczestników zajęć
 • Procesowe podejście do rozwoju pracowników

Organizacja szkoleń:

 • Planowanie projektów szkoleniowych
 • Budżetowanie szkoleń
 • Kwestie organizacyjne

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się jak diagnozować i analizować potrzeby szkoleniowe w organizacji
 • Nauczysz się realizować szkolenia zorientowane na rezultaty biznesowe
 • Zdobędziesz wiedzę jak dobierać metodologię i oceniać efekty szkolenia
 • Pozyskasz informacje jak opisywać procesy w firmie sprzyjające i utrudniające wprowadzenie polityki szkoleniowej opartej na osiąganiu rezultatów
 • Nauczysz się wypracowywać rozwiązania wspierające politykę szkoleń zorientowanych na rezultaty?

Rozwijane kompetencje

Wiedza zawodowa, planowanie, budowanie sprawnej organizacji, myślenie strategiczne.