Kluczowe korzyści

Redukcja kosztów błędów procesu wyłapywanych na zasadzie działań prewencyjnych. Precyzyjne określenie wymagań, co do standardów w procesie i ich przestrzegania. Nabycie umiejętności pracy z narzędziem prewencyjnym stosowanym, jako standard w procesach PPAP i APQP.

Program szkolenia

 • Klient, produkt, usługa i proces
 • FMEA konstrukcji/procesu –podstawowe pojęcia
 • Przygotowanie i przebieg FMEA
 • Wymagania klienta i ich spełnianie VOC/CTQ
 • Dekompozycja funkcjonalna
 • Wymagania klienta wewnętrznego i końcowego
 • Podstawy prawdopodobieństwa
 • Symulacja FMEA procesu
 • Mapowanie przebiegu procesu
 • Mapowanie składowych procesu za pomocą diagramu Ishikawy
 • Źródła danych do analizy FMEA
 • Potencjalne problemy i ich definiowanie
 • Wykrywalność problemów
 • Kalkulacja priorytetu ryzyka
 • Działania po analizie
 • Narzędzia i metody wspomagające FMEA konstrukcji
 • Rewizja FMEA zamknięcie działań

Podczas szkolenia...

 • Nauczysz się mapować proces za pomocą map procesu i opisać go przy użyciu diagramu Ishikawy
 • Dowiesz się, jak dokonać prioryteryzacji cech usługi lub produktu z punktu widzenia klienta
 • Poznasz metody badania prawdopodobieństwa wystąpienia problemu i jego wykrycia
 • Dowiesz się, jak dokonać analizy ryzyka wystąpienia problemu
 • Nauczysz się, ajk prowadzić działania ukierunkowane na redukcją wystąpienia błędu
 • Przećwiczysz pracę z FMEA jako standardowym narzędziem monitorowania jakości w procesie

Rozwijane kompetencje

Podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zarządzania jakością, umiejętność pracy z ryzykiem, poznawanie procesu na podstawie danych i ich zmienności.