Kluczowe korzyści

Wiedza finansowa jest podstawą efektywnego prowadzenia projektów.

Program szkolenia

Finanse w przedsiębiorstwie, organizacji 

 • Analiza postrzegania celów przedsiębiorstwa przez uczestników.
 • ROE a cele długoterminowe.
 • Planowanie w organizacji.
 • Funkcje finansów w przedsiębiorstwie.
 • Projekt a proces.

 Controlling, Controlling Projektu 

 • Główne cechy controllingu.
 • Przykłady rachunkowości zarządczej.
 • Controlling projektu.
 • Odchylenia oraz sprzężenia wyprzedzające i zwrotne.

 Rachunek zarządczy

 • Koszty struktury i proporcjonalne.
 • Próg rentowności.
 • Wielostopniowy rachunek przychodów, kosztów i pokryć finansowych.

Wartość uzyskana w projekcie – Earned Value 

 • Zarządzanie budżetem projektu.
 • Proces analizy wartości uzyskanej.
 • Krzywe kosztów.
 • Zestawy zadań o różnych stopniach trudności przygotowujące do certyfikacji w zakresie EV.

Analiza rentowności IRR, NPV 

 • Elementy matematyki finansowej.
 • Przykłady zastosowań IRR.
 • NPV – Analizy typu: kupić czy wynająć, kupić czy wytwarzać.

Budżetowanie 

 • Centra odpowiedzialności. Mpk.
 • Metody i pułapki budżetowania.
 • Rozliczenia wewnętrzne w organizacji.
 • Budżetowanie organizacji zarządzanej projektowo wg zasad controllingu

Podczas szkolenia...

 • Nauczysz się opracowywać i kontrolować budżet projektu
 • Poznasz narzędzia controllingowe stosowane w zarządzaniu projektami
 • Dowiesz się, w jaki sposób prawidłowo analizować rentowność przedsięwzięcia