Kluczowe korzyści

Zasadniczą korzyścią jest wykształcenie umiejętności budowania relacji z klientem z uwzględnieniem jego potrzeb na bazie profesjonalnej sprzedaży przez telefon. U uczestników kształtowane jest również pozytywne nastawienie, prezentacja siebie i firmy, radzenie sobie z obiekcjami oraz z trudnymi klientami. Poza tym rozwijana jest umiejętność przyjmowania rozmów telefonicznych.

Program szkolenia

Komunikacja werbalna w rozmowie telefonicznej:

 • Czym się różni rozmowa telefoniczna od rozmowy „w cztery oczy”?
 • Aktywne słuchanie podczas rozmowy telefonicznej
 • Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych

Komunikacja niewerbalna w rozmowie telefonicznej:

 • Charakterystyka niewerbalnych zasad rozmowy przez telefon
 • Modulacja głosu, tempo mówienia, głośność mówienia
 • Znaczenie pauz i ciszy w rozmowie

Co należy zrobić przed podniesieniem słuchawki:

 • Przygotowanie się do rozmowy telefonicznej
 • Rozmowy przychodzące i wychodzące
 • Pisanie skryptów rozmów

Model rozmowy przez telefon:

 • Powitanie, przedstawienie się
 • Przyjmowanie informacji i analiza potrzeb
 • Prezentacja, zalecenia, zamknięcie

Rozmowy z trudnymi klientami:

 • Radzenie sobie z obiekcjami klientów
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 • Techniki asertywności

Podczas szkolenia...

 • Rozwiniesz kompetencje w zakresie przyjmowania i inicjowania rozmowy przez telefon
 • Nauczysz się rozpoznawać potrzeby klienta
 • Wzmocnisz umiejętności w zakresie nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami
 • Poznasz metody radzenia sobie z trudnymi klientami
 • Udoskonalisz przełamywanie trudnych momentów w procesie handlowym przez telefon
 • Dowiesz się, jak rozpatrywać reklamację i zastrzeżenia klienta

Rozwijane kompetencje

Budowanie relacji, komunikatywność, orientacja na klienta, obsługa klienta, wywieranie wpływu.