Kluczowe korzyści

Uczestnicy nabędą umiejętności rozumienia własnych mocnych stron i ograniczeń. Nauczą się planować i organizować czas pracy, asertywnie działać w trudnych sytuacjach i radzić sobie ze stresem. Dzięki temu będą bezpośrednio wpływać na podnoszenie własnej efektywności zawodowej.

Program szkolenia

Autodiagnoza – mocne strony i ograniczenia:

 • Identyfikacja własnego stylu pracy
 • Analiza SWOT z dynamizacją
 • Predyspozycje, preferencje, przyzwyczajenia – 3P

Kształtowanie właściwej postawy:

 • Strategia nieświadoma
 • Strategia świadoma
 • Reaktywne i aktywne podejście do zarządzania sobą w czasie

Metody ustalania priorytetów i planowania:

 • Wybór i segregacja priorytetów – schemat Eisenhowera
 • Zasada Pareto i prawo Parkinsona
 • System planowania – wykorzystanie reguły 60/20/20

Określanie i metody eliminowania pułapek czasowych:

 • Wewnętrzne pochłaniacze czasu
 • Zewnętrzne pochłaniacze czasu
 • Analiza własnej aktywności

Reagowanie w sytuacji presji i manipulacji:

 • Zwyczajowe sposoby reagowania w sytuacji presji i manipulacji
 • Podstawy asertywności
 • Techniki asertywnego radzenia sobie z presją, manipulacją i naciskiem

Techniki radzenia sobie ze stresem:

 • Wzorce reagowania na stres
 • Mobilizacja i demobilizacja w trakcie stresu
 • Techniki radzenia sobie ze stresem – chwilowe i długofalowe

Podczas szkolenia...

 • Nauczysz się identyfikować własny Styl pracy i co z tego wynika
 • Udoskonalisz kreowanie właściwej postawy wobec zarządzania sobą w czasie
 • Nauczysz się umiejętnie planować i organizować czas pracy
 • Przećwiczysz radzenie sobie z presją i manipulacją
 • Rozwiniesz umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem

Rozwijane kompetencje

Organizowanie, planowanie, efektywność osobista, asertywność, radzenie sobie ze stresem.