Kluczowe korzyści

Uczestnicy nabędą umiejętności niezbędne do pełnienia roli kierownika projektu w zakresie funkcji kierowniczych niezbędnych do organizowania pracy projektowej, poznają metody wzmacniania pozytywnych cech lidera i członków zespołu projektowego. Nauczą się wzmacniać i budować własny autorytet oraz umiejętnie kontrolować i oceniać pracę zespołu.

Program szkolenia

Kierownik czy Lider:

 • Definiowanie roli lidera versus kierownika projektu
 • Przywództwo w procesie zarządzania projektami
 • Podstawowe zadania lidera – jak stworzyć wizję, która zarazi innych

Autorytet kierownika projektu:

 • Źródła autorytetu: władza formalna, władza oparta o kompetencje
 • Mocne strony w budowanie autorytetu Kierownika Projektu
 • Złodzieje autorytetu

Kierownik Projektu, jako osoba kierująca ludźmi:

 • Planowanie i zarządzanie czasem pracy zespołu
 • Podział i kontrola zadań członków zespołu
 • Motywowanie i delegowanie zadań

Ocena pracy członków zespołu projektowego:

 • Indywidualna informacja zwrotna jako bieżąca ocena pracy
 • Okresowa ocena pracy członków zespołu projektowego
 • Jak motywować podczas rozmów oceniających

Trudne sytuacje w praktyce Kierownika Projektu:

 • Prowadzenie trudnych spotkań
 • Przeprowadzanie trudnych rozmów indywidualnych
 • Wykorzystanie technik zachowań asertywnych w budowaniu relacji z zespołem

Podczas szkolenia...

 • Rozwiniesz kompetencje w zakresie kierowania zespołem projektowym
 • Nauczysz się jak planować i organizować pracę, rozdzielać zadania i odpowiedzialność
 • Dowiesz się jak wykorzystać potencjał zespołu projektowego
 • Zdobędziesz wiedzę jak motywować członków zespołu projektowego oraz jak delegować zadania
 • Zdobędziesz wiedzę jak kontrolować pracę zespołu projektowego

Rozwijane kompetencje

Planowanie, organizacja pracy, delegowanie, motywowanie, ocenianie, odwaga kierownicza i współpraca w zespole.