Kluczowe korzyści

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z problematyką oraz dynamiką sytuacji konfliktowych. Zostaną omówione role oraz pozycje najczęściej zajmowane przez uczestników konfliktu, elementy asertywności, czyli radzenia sobie z presją i manipulacją, jak i techniki służące umiejętnemu rozwiązywaniu konfliktów.

Program szkolenia

Czym jest konflikt:

 • Definicje konfliktu
 • Rodzaje konfliktów
 • Konflikt i jego znaczenie w organizacji

Wprowadzenie do problematyki konfliktów:

 • Obszary konfliktów w życiu zawodowym
 • Postawy wobec konfliktów
 • Podstawowe strategie rozbrajania konfliktów

Pozycja w konflikcie:

 • Diagnoza stopnia zaangażowania w konflikt
 • Przyjmowanie roli w konflikcie (mediacja, konfrontacja, arbitraż)
 • Analiza korzyści i zagrożeń wynikających z przyjęcia konkretnych strategii rozwiązywania konfliktu

Umiejętności rozwiązywania konfliktów:

 • Przygotowanie do rozwiązania konfliktu
 • Techniki diagnozy interesów i formułowania problemów negocjacyjnych
 • Poszukiwanie rozwiązań

Rozluźnianie barykad – strategie przełamywania niechęci drugiej strony:

 • Radzenie sobie z presją i manipulacją
 • Korzystanie z informacji zwrotnych
 • Asertywność w rozwiązywaniu konfliktów

Podczas szkolenia...

 • Nauczysz się rozpoznawać rodzaje konfliktów
 • Rozwiniesz kompetencje w zakresie komunikowania się podczas konfliktu
 • Poznasz sposoby diagnozowania przyczyn konfliktów
 • Nauczysz się identyfikować style rozwiązywania konfliktów
 • Dowiesz się, jak poszukiwać rozwiązań konfliktów

Rozwijane kompetencje

Rozwiązywanie konfliktów, wywieranie wpływu, komunikatywność, podejmowanie decyzji, asertywność.