Kluczowe korzyści

Pomimo, że zasada „jeżeli czegoś w dokumentacji nie ma, to nie miało miejsca” nie obowiązuje w Polsce. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pozwala jednak w znacznym stopniu zabezpieczyć placówkę przed roszczeniami pacjentów i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Program szkolenia

  1. Rodzaje dokumentacji medycznej
  2. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej
  3. Zasady zabezpieczenia dokumentacji medycznej
  4. Dokumentacja papierowa a elektroniczna
  5. Udostępnianie dokumentacji medycznej