Kluczowe korzyści

Uczestnicy nabędą umiejętności rozwoju efektywnej współpracy opartej na skutecznym przepływie informacji oraz wykorzystywaniu indywidualnych doświadczeń do rozwiązywania wspólnych problemów przy jednoczesnym zachowaniu relacji opartych na wzajemnym szacunku.

Program szkolenia

Budowanie świadomej percepcji:

 • Komunikacyjny model von Thun’a
 • Aktywne słuchanie i poszukiwanie faktów
 • Otwarte komunikowanie własnych opinii i potrzeb – okno Joharego

Kreowanie pozytywnych nastawień:

 • Rozpoznawanie potrzeb innych i odpowiadanie na nie
 • Identyfikacja własnych postaw wobec innych – analiza transakcyjna
 • Wpływ nastawień i przekonań na jakość budowanych relacji

Informacja zwrotna w komunikacji wewnętrznej:

 • Rola pozytywnej informacji zwrotnej
 • Konstruktywna informacja zwrotna
 • Efektywne wykorzystanie informacji zwrotnej do własnego rozwoju.

Metody rozwoju w budowaniu relacji:

 • Peer to peer coaching oraz intermentoring
 • Powielanie dobrych praktyk
 • Szanowanie cudzej indywidualności

Konflikt i jego natura:

 • Definicja i rodzaje konfliktów
 • Pozytywna funkcja konfliktu
 • Koło konfliktu

Emocje w budowaniu relacji:

 • Identyfikacja własnych emocji oraz emocji rozmówcy
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • Egzekwowanie zobowiązań

Podczas szkolenia...

 • Dowiesz się, jak zadawać pytania służące pozyskaniu wszystkich istotnych informacji
 • Przećwiczysz jasne i zwięzłe przekazywanie informacji
 • Udoskonalisz komunikowanie własnych potrzeby
 • Rozwiniesz kompetencje o uwzględnianie sytuacji i punktu widzenia rozmówcy
 • Nauczysz się udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej i egzekwować zobowiązania
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku
 • Nauczysz się radzić sobie z trudnymi emocjami własnymi i rozmówcy

Rozwijane kompetencje

Komunikatywność, budowanie relacji, inteligencja emocjonalna, współpraca w zespole, rozwiązywanie problemów, rozwiązywanie konfliktów.