Kluczowe korzyści

Zasadniczą korzyścią jest wykształcenie umiejętności projektowania i prowadzenia Assessment Center/Development Center. Dzięki praktycznemu podejściu podczas całego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie umiejętności i narzędzia są niezbędne, żeby móc efektywnie zastosować metodę Assessment Center/Development Center w organizacji. Metody te dają możliwość obserwowania jednocześnie wielu kandydatów przy użyciu zróżnicowanych metod i uwzględnieniu kilku kryteriów oceny.

Program szkolenia

Wprowadzenie do metody AC i DC:

 • Na czym polega AC/DC?
 • Kompetencje asesora
 • Założenia i przedmiot oceny

Warunki realizacji sesji AC/DC:

 • Co można oceniać, a czego nie?
 • Wypracowanie sposobu oceniania w trakcie sesji
 • Jakie metody i techniki diagnozy są wykorzystywane podczas AC/DC?

Przygotowanie sesji AC i DC:

 • Profile kompetencji
 • Zadania, testy, ćwiczenia – jakie kompetencje i jak je badać
 • Kogo, o czym i jak informować

Zasady realizacji sesji AC i DC:

 • Przebieg sesji
 • Prowadzenie
 • Rola i zachowania asesorów

Wykorzystanie efektów przeprowadzenia AC/DC w organizacji:

 • Planowanie działań rozwojowych i udzielanie informacji zwrotnych uczestnikom
 • Analizy zbiorcze i wyciąganie na ich podstawie wniosków dla całej organizacji
 • Budowanie programów rozwojowych dla pracowników

Podczas szkolenia...

 • Nauczysz się projektować i prowadzić sesje AC/DC
 • Dowiesz się, jak tworzyć profile kompetencyjne
 • Przećwiczysz, jak tworzyć i dobierać narzędzia do realizacji AC/DC
 • Poznasz reguły występowania w roli asesora
 • Nauczysz się tworzenia raportów indywidualnych i zbiorczych

Rozwijane kompetencje

Ocena i rozwój pracowników, organizowanie, planowania rozwoju pracowników, komunikatywność, myślenie analityczne